Ważny projekt zrealizowany ze środków programu Społecznik

Ważny projekt zrealizowany ze środków programu Społecznik

Zatrzymać cukrzycę” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „LUBIĘ POWIAT DRAWSKI” pod patronatem Starosty Drawskiego dofinansowany z Programu Społecznik zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt miał na celu uświadomienie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu drawskiego, jak niebezpieczna jest cukrzyca i jak ważna jest profilaktyka zdrowotna. Jednym z elementów realizowanego projektu był wykład na temat cukrzycy prowadzony przez Zbigniewa Dykiera Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Złocieńcu. Podczas wykładu zaproszonych uczniów przywitała Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu, Stanisław Cybula – Starosta Drawski, Jolanta Banaszek – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Iwona Kucharska – Dyrektor Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim oraz Agnieszka Kobryś – Prezes Stowarzyszenia „LUBIĘ POWIAT DRAWSKI”. Młodzież przygotowała prezentacje multimedialne na temat cukrzycy, które zostały przedstawione przez uczniów w Zespole Szkół w Drawsku Pomorskim, w Zespole Szkół w Złocieńcu oraz w Zespole Szkół w Czaplinku. Podczas prezentacji multimedialnej prezentowanej w Zespole Szkół w Czaplinku obecny był Pan Zbigniew Dudor Członek Zarządu Powiatu Drawskiego, który podkreślił w rozmowie jak ważna jest profilaktyka zdrowotna. Uczniowie Zespołu Szkół w Czaplinku przygotowali tablice, na których zaprezentowali ile cukru zawierają w sobie poszczególne produkty. Ponadto w ramach projektu uczniowie zaprojektowali ulotki profilaktyczne na temat cukrzycy, które będą dostępne na terenie szkół ponadpodstawowych powiatu drawskiego oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego. Projekt zakładał również badania laboratoryjne uczniów. 111 uczniów w szkołach ponadpodstawowych zostało poddanych badaniom, które sprawdzały stężenie cukru we krwi oraz poziom kreatyniny. Wstępne wyniki badań u znacznej większości uczniów są prawidłowe. Szczegółowe wyniki po opracowaniu zostaną podane do publicznej wiadomości. Serdeczne podziękowania dla uczniów, którzy aktywnie i z wielkim zaangażowaniem brali udział w projekcie oraz dla dyrektorów szkół, które przystąpiły do projektu, tj. dla Iwony Kucharskiej Dyrektora Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim, Beaty Miszewskiej-Kozłowskiej Dyrektora Zespołu Szkół w Złocieńcu oraz Małgorzaty Głodek Dyrektora Zespołu Szkół w Czaplinku. Składamy również podziękowania za zaangażowanie dla Przewodniczącej Rady Powiatu, Staroście Drawskiemu, Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego oraz Zbigniewowi Dudor Członkowi Zarządu Powiatu Drawskiego. #PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik,#społecznik, #KARR

Ważny projekt zrealizowany ze środków programu Społecznik
Ważny projekt zrealizowany ze środków programu Społecznik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *