Kolejne dofinansowanie dla Gminy Drawsko Pomorskie. Będzie remont pomostu nad jeziorem Okra

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Drawsko Pomorskie. Będzie remont pomostu nad jeziorem Okra

W 2022 roku gmina Drawsko Pomorskie ubiegała się o dofinansowanie zadania mającego na celu poprawienie stanu pomostu. Przewidziane prace będą polegały na rozbiórce/demontażu starych spróchniałych elementów drewnianych (desek i konstrukcji nośnej) i demontażu drabinek, a następnie zamontowaniu dźwigarów, krawędziaków i pokładu pomostu z nowego drewna iglastego impregnowanego. Zaplanowano także montaż nowych drabinek. Zmodernizowana infrastruktura ma zapewnić dobre i bezpieczne standardy uprawiania sportu i rekreacji.

Poprawienie stanu infrastruktury wpłynie w szczególności na umożliwienie mieszkańcom  zapewnienia łatwego i powszechnego dostępu do bazy sportowej, a tym samym wytworzenie nawyku systematycznego uprawiania sportu. Zadanie ma też na celu zniesienie dysproporcji w dostępie do obiektów sportowych mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie, gdyż w gminie nie ma krytej pływalni, więc do nauki pływania można wykorzystywać infrastrukturę na otwartym zbiorniku.

Wartość zaplanowanych robót wynosi 244.278,00 zł, otrzymane dofinansowanie 30.000,00 zł

inf. drawsko.pl / KMC Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *