Aż 14 milionów dla Powiatu Drawskiego. W Mielenku Drawskim będzie kompleks opiekuńczo, mieszkalno – wypoczynkowy

Aż 14 milionów dla Powiatu Drawskiego. W Mielenku Drawskim będzie kompleks opiekuńczo, mieszkalno - wypoczynkowy

Adaptacja budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytchnieniowe, Zakład Aktyw. Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe

W drugim naborze wniosków w ramach Polskiego Ładu jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogły ubiegać się min. o bezzwrotne dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gdzie wysokość dofinansowania mogła wynieść 95 proc. wartości inwestycji.

Powiat Drawski ubiegał się o dofinansowanie inwestycji polegającej na ddaptacji budynków byłego OSIW OHP na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, mieszkania wytchnieniowe, Zakład Aktywizacji Zawodowej i zaplecze rehabilitacyjno-sportowe.

W ramach tego rozstrzygnięcia Powiat Drawski otrzymał dofinansowanie w kwocie 14 875 000,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *