POWIAT DRAWSKI: KONWENT SOŁTYSÓW

POWIAT DRAWSKI: KONWENT SOŁTYSÓW

W piątek 11 marca br. w Pomierzynie odbył się konwent sołtysów z terenu powiatu drawskiego. W spotkaniu udział wzięli starosta Stanisław Cybula, przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego Urszula Ptak, wicestarosta Mariusz Nagórski, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego Barbara Głowacka, członek Zarządu Powiatu Drawskiego Zbigniew Dudor oraz sekretarz Katarzyna Szlońska – Getka i burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim Pawłem Kulbackim. W roli prelegentów wystąpili: dyrektor koszalińskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa Piotr Dziadul wraz z przedstawicielem drawskiego oddziału KOWR Waldemarem Kucą oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawsko Radosław Grzegorczyk wraz z komendantem posterunku Straży Leśnej Grzegorzem Stempniem. Podczas konwentu omówiono kilka tematów ważnych dla sołtysów i lokalnej społeczności, m.in. możliwość nabycia przez Lasy Państwowe gruntów leśnych i innych przeznaczonych do zalesienia, przedstawiono też dotychczasową współpracę KOWR z mieszkańcami sołectw i wsi. Bardzo ważną i ciekawą inicjatywę, czyli działalność nowo otwartego Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego, przybliżyła zgromadzonym gościom Barbara Głowacka. Starosta odczytał także list od posłanki na Sejm RP Małgorzaty Golińskiej, która nie mogła wziąć udziału w konwencie ze względu na zwołane na 11 marca br. Uroczyste Zgromadzenie Posłów i Senatorów. Termin konwentu był nieprzypadkowy, ponieważ 11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Każdy z sołtysów otrzymał drobny upominek, wysłuchano także krótkiego recitalu przygotowanego przez Lidię Bernard – Raby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *