W Drawsku rozpoczyna się wielomilionowa inwestycja. Mieszkańcy czekali od wielu lat.

W Drawsku rozpoczyna się wielomilionowa inwestycja. Mieszkańcy czekali od wielu lat.

25 lutego 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim zawarta została umowa na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno.

W imieniu gminy umowę podpisał Krzysztof Czerwiński – Burmistrz Drawska Pomorskiego przy kontrasygnacie Jadwigi Jędrzejewskiej-Garbacz – Skarbnika Gminy.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. z Koszalina, które na podpisaniu umowy reprezentowali dwaj Członkowie Zarządu:

1)   Kamil Dzikiewicz – Prezes Zarządu,
2)   Karol Królak – Członek Zarządu.

Na spotkaniu obecna była również Anna Pawlak Regionalny Dyrektor ds. inwestycji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości około 10 km z przepompowniami, z systemem monitoringu i liniami zasilającymi. Sieć kanalizacyjna będzie odprowadzała ścieki do oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim.

Sieć wodociągowa o długości około 4,4 km będzie doprowadzała wodę do dwóch miejscowości Mielenko Drawskie i Oleszno z ujęcia w Drawsku Pom.

Wartość umowna robót opiewa na kwotę 11.940.089,70 zł z czego 11.343.085,21 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie stanowi 95 % ostatecznej wartości inwestycji.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na sierpień 2023 roku.

W Drawsku rozpoczyna się wielomilionowa inwestycja. Mieszkańcy czekali od wielu lat.
W Drawsku rozpoczyna się wielomilionowa inwestycja. Mieszkańcy czekali od wielu lat.
W Drawsku rozpoczyna się wielomilionowa inwestycja. Mieszkańcy czekali od wielu lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *