POWIAT DRAWSKI: V ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POWIAT DRAWSKI: V ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W dniu 22.01 odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Drawsku Pomorskim.

W zjeździe uczestniczyli:

·         Druh Marek Kowalski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie,

·         Druh Krzysztof Paluch – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie,

·         Pan Stanisław Cybula – Starosta Drawski,

·         Druh st. bryg. Paweł Dymecki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

Obrady Zjazdu otworzył i nim przewodniczył dh Jacek Żychliński. Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy zjazdu uczcili chwilą ciszy pamięć 35 druhów OSP z terenu powiatu drawskiego, którzy zmarli w okresie 5 letniej kadencji (2017-2021).

Wręczono odznaczenia i podziękowania. Uchwałą Zarządu Głównego ZOPSP RP przyznano:

·                    Medal Honorowy im. BOL. CHOMICZA -Druh Henryk Tillack

Kapituła Zachodniopomorskiego Krzyża Świętego Floriana przyznała:

·                    Dh Stanisławowi Podolakowi – złoty,

·                    Dh Zbigniewowi Markowi – złoty,

·                    Nadleśniczemu Zbigniewowi Łukomskiemu – srebrny.

Podziękowania w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Drawsku Pomorskim za pełną zaangażowania współpracę oraz wszechstronną pomoc dla:

·         Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli,

·         Burmistrza Drawska Krzysztofa Czerwińskiego,

·         Wójta Gminy Wierzchowo dh Jana Szewczyka,

·         Nadleśniczego Zbigniewa Łukomskiego.

Podziękowania dla ustępującego Zarządu i Komisji rewizyjnej w imieniu mieszkańców i własnym za 5 – letnią aktywną działalność złożył prezes ZOPZOSP RP dh Jacek Żychliński oraz Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Dymecki.

Podziękowania na ręce druhów złożył Starosta Drawski Stanisław Cybula przekazując wyrazy uznania za pełnioną służbę oraz trud i poświęcenie włożone na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Wyraził wdzięczność za ofiarne działanie i zaangażowanie społeczne na rzecz ochrony życia i mienia mieszkańców powiatu i nie tylko.

Podczas Zjazdu wybrano Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Drawsku Pomorskim na kolejną 5 – letnią kadencję (2022-2026), który przedstawia się następująco:

1.       Prezes – Dh Jacek Żychliński

2.       Wiceprezes – Dh Adam Czernikiewicz

3.       Wiceprezes – Dh Bogusław Pawłowicz

4.       Sekretarz – Dh Karolina Nojszewska

5.       Skarbnik – Dh Zbigniew Magiera

6.       Członek prezydium – Dh Mateusz Waszczyk

7.       Członek prezydium – Dh Ireneusz Adamczyk

8.       Członek prezydium – Dh Radosław Miszta

9.       Członek prezydium – Dh Paweł Dymecki

10.   Członek – Dh Krzysztof Zacharzewski

11.   Członek – Dh Tomasz Suchoński

12.   Członek – Dh Paweł Stróżyk

W skład Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego wchodzą

1.       Przewodniczący – Dh Jacek Kozłowski

2.       Wiceprzewodniczący – Dh Małgorzata Banaś – Wanagiel

3.       Sekretarz – Dh Joanna Giera

Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali wybrani:

1.       Dh Magdalena Naumiak

2.       Dh Tomasz Suchoński

3.       Dh Arkadiusz Jaworski

Przedstawicielem do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP został:

1.       Dh Adam Czernikiewicz

Kadencja nowo wybranych władz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Drawsku Pomorskim będzie trwała 5 lat.

Tekst: Jacek Żychliński – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Fot. Joanna Lauersdorf – Naczelnik Biura Obsługi Klienta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *