Powiat Drawski. Współpraca PUP z Zakładem Karnym Wierzchowie

Powiat Drawski. Współpraca PUP z Zakładem Karnym  Wierzchowie

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim oraz Zakład Karny w Wierzchowie w dniu 30.11.2021 roku zawarły Porozumienie o współpracy.

Dokument podpisany przez Henryka Andrałojć – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim oraz ppłk Patrycjusza Uchrońskiego – Dyrektora Zakładu Karnego w Wierzchowie wyznacza pola współpracy między instytucjami. 

W ramach Porozumienia podejmowane będą wspólne działania zmierzające do aktywizacji zawodowej osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz opuszczających Zakład Karny. Inicjatywa ma na celu wsparcie osób osadzonych oraz ułatwić ich powrót na rynek pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Działania będą realizowane w formie zajęć edukacyjno-informacyjnych w zakresie promocji zatrudnienia, działalności instytucji runku pracy, łagodzenia skutków bezrobocia, prognoz lokalnego rynku pracy oraz zwiększenia mobilności na rynku pracy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *