Wsparcie psychologiczne w Czaplinku

Wsparcie psychologiczne w Czaplinku

Dziś w czaplineckim ratuszu podpisana została umowa o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Umowa została podpisana przez Panią Annę Bańkowską – Członkinię Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Pana Marcina Naruszewicza – Burmistrza Czaplinka. Wydarzenie to uświetnił Pan Janusz Gromek – Senator RP. Wartość projektu Gminy Czaplinek wynosi 53 562,00 zł, z czego przyznany grant wynosi 50 616,09 zł (94,5% wartości projektu), a wkład własny 2 945,91 zł (5,50% wartości projektu).

W ramach projektu w szkołach podstawowych na terenie gminy Czaplinek zostaną zorganizowane dla uczniów warsztaty i spotkania z psychologiem, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne, warsztaty reintegracyjne i warsztaty podnoszące poczucie własnej wartości. Zajęcia rozpoczęły się już w październiku 2021 r. i będą prowadzone do czerwca 2022 r.

Wsparcie psychologiczne w Czaplinku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *