Pociągi pojadą szybciej. Nawet 120 km/h

Pociągi pojadą szybciej. Nawet 120 km/h

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni realizujący zadanie w ramach projektu n.: „Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie – Etap II” informuje, że od dnia 12 grudnia przewiduje się podwyższenie prędkości jazdy pociągów do 120 km/h na odcinku linii kolejowej nr 210 Czaplinek – Złocieniec. W związku z tym zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji dla kierowców oraz innych użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych, o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach znajdujących się pomiędzy tymi miejscowościami.

Warto przypomnieć, że kierowcy, zgodnie z przepisami „Prawo o ruchu drogowym” art. 28 ust. 1 „Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.” Jednocześnie zwracamy uwagę o stosowanie się do znaków poziomych i pionowych znajdujących się w obrębie przejazdów kolejowo-drogowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *