Rozpoczęły się kontrole posesji w Ostrowicach

Rozpoczęły się kontrole posesji w Ostrowicach

Burmistrz Drawska Pomorskiego informuje, że od 16 listopada 2021 r. rozpoczęły się kontrole przeprowadzane przez Straż Miejską w Drawsku Pomorskim  na terenie sołectwa Ostrowice, które obejmują:

  • oznakowanie nieruchomości numerem porządkowym, 
  • gospodarkę odpadami komunalnymi, 
  • gospodarkę nieczystościami ciekłymi 
  • dobrostan i stan zdrowotny zwierząt domowych.

Dotychczas kontroli poddane zostały nieruchomości znajdujące się w Żołędowie, Karwicach oraz Konotopie.

W związku z powyższym Burmistrz Drawska Pomorskiego przypomina o obowiązku posiadania umowy oraz dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz aktualnych książeczek szczepień posiadanych psów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *