Więźniowie z pasją! Odsiadując długie wyroki tworzą i rozwijają więzienną gazetkę.

Więźniowie z pasją! Odsiadując długie wyroki tworzą i rozwijają więzienną gazetkę.

Od 14 lat w Zakładzie Karnym  w Wierzchowie wydawana jest gazetka
więzienna. Początkowo pod nazwą „Pasiak”, a od kilku lat pod nazwą
,,Zamek”. Gazetkę tworzą osadzeni pod okiem wychowawców.

Tworzenie każdego numeru więziennej gazetki odbywa się w ten sam sposób. Grupa więźniów zbiera się na kolegium redakcyjnym, które analizuje tematy, które przekazane zostały przez więźniów. Wybierane są najciekawsze artykuły i wstępnie przygotowywany jest skład gazetki. Wcześniej tematy musza być zaakceptowane przez wychowawców. W więziennej gazetce poruszane są różnorodne tematy od motoryzacji, podróży, gier komputerowych po porady prawne. Każdy numer od początku do końca przygotowany jest przez więźniów.

Gazetka ukazuje się raz w miesiącu i jest chętnie czytana przez więźniów. Sami więźniowie dostarczają również wiele materiałów, które stanowią bazę wyjściową do każdego numeru.

Dzięki uprzejmości Dyrektora Zakładu Karnego w Wierzchowie oraz pracowników nasza redakcja miała możliwość uczestniczenia w pracach redakcji gazetki „Zamek”.

Oprócz wielu rozmów jakie przeprowadziliśmy z osadzonymi na temat tworzenia materiałów prasowych rozmawialiśmy również o tematyce jaką można poruszać czy szacie graficznej. Więźniowie zdecydowali się również
opowiedzieć przed kamerą jak pracują nad tworzeniem gazetki.

Więźniowie z pasją! Odsiadując długie wyroki tworzą i rozwijają więzienną gazetkę.
Więźniowie z pasją! Odsiadując długie wyroki tworzą i rozwijają więzienną gazetkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *