W Łobzie modernizują drogi

W Łobzie modernizują drogi

W Łobzie realizowane są ważne inwestycje drogowe. Trwa budowa drogi gminnej w ulicy Miodowej w Łobzie. Prace polegają na położeniu nawierzchni z kostki brukowej, budowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Kwota zadania 1.170.000,00 zł

Rozpoczęła się inwestycja na trasie Łobez-Dalno. Przypomnijmy, że obejmie ona wybudowanie oświetlenia dróg i chodników o łącznej długości 2837 m. Kwota zadania 410.000,00 zł

Środki finansowe na powyższe inwestycje pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W Łobzie modernizują drogi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *