Rozmawiali o połączeniu jezior

Rozmawiali o połączeniu jezior

3 listopada w sali widowiskowej CzOK-u odbyła się konferencja dotycząca możliwości połączenia szlakiem żeglownym jezior Pojezierza Drawskiego oraz zagrożeń mogących wypływać z takiego połączenia.

W spotkaniu wzięli udział prelegenci: Dr Artur Wezgraj – radny Województwa Zachodniopomorskiego, który przedstawił koncepcję pn. „Połączenie szlakiem żeglownym jezior Pojezierza Drawskiego”, następnie internetowo zabrał głos prof. Robert Czerniawski z Uniwersytetu Szczecińskiego, przedstawiając prawdopodobne negatywne skutki na ekosystemy jezior, jakie mogłyby zaistnieć gdyby koncepcja połączenia jezior Pojezierza Drawskiego została wdrożona w życie.

Kolejnym mówcą był pan Artur Furdyna – ekspert hydrobiologii. Przedstawił on negatywny wpływ połączenia jezior na ekosystemy rzeczne oraz na projekt LIFEDrawaPL. Ostatnim z prelegentów był pan Radosław Wąs – dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, który opisał problemy z jakimi ma do czynienia po ingerencji człowieka w ekosystemy wodne doprowadzające do ich degradacji. Konferencja połączona była z dyskusją z mieszkańcami gminy Czaplinek, internautami oraz zaproszonymi gośćmi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *