Mamy dodatkowe informacje w sprawie drawskiego szpitala. Do sprawy odnosi się Prezes Zarządu

Mamy dodatkowe informacje w sprawie drawskiego szpitala. Do sprawy odnosi się Prezes Zarządu

Szpital w Drawsku Pomorskim będzie działał nieprzerwanie mimo złożonego wniosku o upadłość spółki Szpitale Polskie S.A.

Zarząd spółki Szpitale Polskie S.A., do której należy Drawskie Centrum Specjalistyczne, informuje, że 15 października 2021 złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Szpitale Polskie S.A. Decyzja ta została podyktowana sytuacją ekonomiczno-finansową spółki. Jednocześnie prezes zarządu zapewnia, że szpital będzie nieprzerwanie funkcjonował, a prowadzone rozmowy z potencjalnym nabywcą aktywów spółki w żaden sposób nie wpłyną na działalność leczniczą.

Od września bieżącego roku spółka Szpitale Polskie S.A. działa z nowym zarządem. Na jego czele stanął menedżer i doradca restrukturyzacyjny Jakub Michalak. Po wnikliwej weryfikacji ksiąg oraz całościowej analizie kondycji spółki prezes zarządu złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, co zaskoczyło lokalną społeczność.  

Złożenie tego wniosku nie jest kwestią swobodnej decyzji – mówi Jakub Michalak. – Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego moim obowiązkiem jest złożenie wniosku o upadłość w konkretnym terminie od wystąpienia warunków, które to uzasadniają, a które są zdefiniowane w owej ustawie. Jeśli nie dopełniłbym tego obowiązku, groziłyby mi – jak każdemu innemu menedżerowi w tej sytuacji – sankcje karne. Chodzi jednak przede wszystkim o ochronę interesu ogółu wierzycieli spółki, w tym dostawców, którzy nie otrzymywali zapłaty. Złożenie wniosku o upadłość uruchamia całą procedurę, która pozwoli na wyjście z impasu.

Według informacji podanych przez J. Michalaka, spółka nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i jest to sytuacja zastana przez obecny zarząd. Zobowiązania nie są regulowane od wielu miesięcy. Zasadniczo pokrywane są obecnie jedynie bieżące zobowiązania konieczne do zapewnienia funkcjonowania szpitala w jego podstawowym zakresie. Nie są m.in. pokrywane zobowiązania względem dostawców na kwotę niespełna 13,3 mln PLN, czy zobowiązania względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na kwotę przeszło 3,9 mln PLN. Z końcem roku wymagalne staną się udzielone Spółce pożyczki przekraczające kwotę powyżej 23 mln PLN.

Wiadomość o upadłości spółki odbiła się szerokim echem. Mieszkańcy powiatu obawiają się likwidacji szpitala. J. Michalak zapewnia jednak, że do niej nie dojdzie, a najważniejszym aktualnie celem dla zarządu jest zapewnienie nieprzerwanej działalności leczniczej.

Mam pełną świadomość tego, że szpital nie jest podmiotem, w którym najważniejszy jest rachunek zysków i strat – deklaruje Jakub Michalak. – Wiem, jaką rolę Drawskie Centrum Specjalistyczne pełni dla społeczności lokalnej. Złożony wniosek o upadłość dotyczy spółki Szpitale Polskie S.A. Działalność jej podmiotów leczniczych, zarówno w Drawsku Pomorskim, jak i Sztumie, pozostaje w chwili obecnej niezagrożona i pragnę to z całą mocą podkreślić. Priorytetem całego zarządu jest zapewnienie w tej sytuacji takich warunków, by zarówno pacjenci, jak i personel w żaden sposób nie odczuli problemów, jakie dotknęły zarządzającą nimi spółkę.

Obecnie zarząd Szpitali Polskich prowadzi rozmowy z potencjalnym nabywcą aktywów spółki. Jeśli negocjacje zostaną sfinalizowane, Drawskie Centrum Specjalistyczne będzie podlegać pod nowy podmiot zarządzający. Zmiana nie będzie w żaden sposób odczuwalna na poziomie lokalnej społeczności: personelu, pacjentów i władz powiatu.

Restrukturyzacja szpitali w Drawsku Pomorskim i w Sztumie będzie postępowała wraz z płynną zmianą operatora na podmiot wypłacalny, o stabilnej i bezpiecznej kondycji finansowej – informuje J. Michalak. Wykorzystanie mechanizmów prawa upadłościowego i innych mechanizmów prawnych powinno pozwolić w razie wielostronnego porozumienia wszystkich zainteresowanych stron na zmianę operatora w sposób płynny i całkowicie bezpieczny dla pacjentów, pracowników i lokalnej społeczności. Patrząc również od tej strony – wniosek o upadłość był jedynym możliwym i wbrew pozorom korzystnym rozwiązaniem.

Prezes spółki Szpitale Polskie S.A. podkreśla jednak, że realizacja pozytywnego scenariusza wymaga jednak kooperacji wszystkich stron, dla których los Drawskiego Centrum Specjalistycznego jest bliski i wspólnego dążenie do celu, którym jest nieprzerwane świadczenie usług leczniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *