Doskonalenie zawodowe kadry ZPE-T w Bobrowie

Doskonalenie zawodowe kadry ZPE-T w Bobrowie

24 sierpnia br. kadra pedagogiczna Zespołu Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie brała udział w szkoleniu Terapia ręki.

Forma doskonaląca finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. ZPE-T w Bobrowie w ramach finansowania z Unii Europejskiej realizuje projekt: ,,ABC Przedszkolaka w ZPE-T w Bobrowie”. Uczestnicy szkolenia mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu działań profilaktyczno-terapeutycznych. Dostrzeżenie pewnych symptomów i problemów u naszych podopiecznych oraz dobranie właściwych metod terapeutycznych, to skuteczna droga do sukcesu, a to jest nadrzędnym celem naszej codziennej pracy.Nieprawidłowy rozwój motoryczny najczęściej wpływa negatywnie także na rozwój ręki, terapia w tym zakresie opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka. Terapię ręki można prowadzić indywidualnie lub połączyć z terapią integracji sensorycznej. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych, stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego, doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.Dzięki poznawaniu nowych kierunków terapii oraz doskonaleniu w zakresie skutecznej i wszechstronnej terapii podopiecznych ZPET, wiedza i umiejętności nauczycieli placówki są stale uzupełniane i doskonalone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *