Czaplinek – zmiana na kluczowych stanowiskach w ratuszu.

Czaplinek - zmiana na kluczowych stanowiskach w ratuszu.

W najbliższym czasie w Urzędzie Miejskim w Czaplinku nastąpią zmiany. Swoje stanowiska stracą wiceburmistrz Małgorzata Fedrowiat-Nowacka i sekretarz Jolanta Skonieczna. Taką decyzję podjął Burmistrz Marcin Naruszewicz. Zmiany miały objąć również stanowisko skarbnika, które piastuje Izabela Koremba. Na to jednak nie było zgody radnych.

Jak udało nam się ustalić nowym wiceburmistrzem Czaplinka ma zostać Janusz Bartczak. Jest to doświadczony samorządowiec, który zajmował stanowisko wiceburmistrza Tuczna. Na stanowisko Sekretarza Gminy rozpisany zostanie konkurs.

Przykład trwającej kadencji samorządowej pokazuje, że w czaplineckim ratuszu nie ma stabilizacji. Takiej stabilizacji w swoich działaniach nie ma również Burmistrz Naruszewicz, który wielokrotnie różnił się z radnymi Rady Miejskiej w realizacji wielu działań samorządowych. Wielokrotnie musiał przekonywać radnych do swoich racji, co znacznie utrudniało realizacje ciekawych i odważnych pomysłów burmistrza.

Kilka miesięcy po wygranych wyborach na skutek swojej decyzji z pracy na stanowisku zastępcy burmistrza zrezygnował Jarosław Tarnowski, który powrócił do zawodu ratownika medycznego. Podobnie chce postąpić dotychczasowa sekretarz Jolanta Skonieczna , która chce wrócić do spraw związanych z oświatą. Z urzędem rozstanie się na podstawie porozumienia stron.

Zmiana na kluczowych dla urzędu stanowiskach może wprowadzić w Czaplinku nowe spojrzenie na realizację spraw samorządowych. Jest również bardzo odważną decyzją burmistrza Naruszewicza i być może zmianą przyjmowanego wcześniej kierunku działania w zakresie działania czaplineckiego samorządu. Na efekty pracy nowych samorządowców trzeba poczekać kilka miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *