Sołectwa będą realizowały granty z funduszy Urzędu Marszałkowskiego

Sołectwa będą realizowały granty z funduszy Urzędu Marszałkowskiego

„Altana – miejsce przyjazne mieszkańcom” oraz „Magiczny Dywan” to dwa granty sołeckie, które zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku na terenie sołectw w gminie Drawsko Pomorskie. Pomysły mieszkańców uzyskały wsparcie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach  „Grantów sołeckich 2021”. 

 20 lipca w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim podpisane zostały umowy na dofinasowanie projektów mieszkańców Jelenina i Zarańska.  W imieniu Zarządu  Województwa Zachodniopomorskiego  umowy podpisali Członkowie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska oraz Stanisław Wziątek.  W imieniu gminy Drawsko Pomorskie umowy podpisał Burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy . W spotkaniu uczestniczyły również reprezentantki sołectw w których realizowane będą działania – Regina Malec – sołtys Zarańska oraz Izabela Wisniewska – sołtys Jelenina. 

 W ramach realizacji projektów w Zarańsku zakupiony zostanie magiczny dywan wraz z multimedialnym projektorem, który bezie służył do gier, zabaw i nauki dla mieszkańców sołectwa. Jak zapowiedziała pani sołtys – nowoczesne urządzenie będzie służył zarówno seniorom jak i dzieciom oraz młodzieży. 

 Sołtys Jelenina podkreślała na spotkaniu jak ważnym miejscem stanie się integracyjna altana. Będzie to miejsce w którym mieszkańcy będą mogli się spotkać i realizować różnorodne plenerowe inicjatywy

 Wartość udzielonych dotacji dla każdego zadania wynosi po 10.000 zł. Zadania zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach. 

Sołectwa będą realizowały granty z funduszy Urzędu Marszałkowskiego
Sołectwa będą realizowały granty z funduszy Urzędu Marszałkowskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *