Radni w Drawsku Pomorskim udzielili burmistrzowi absolutorium

Radni w Drawsku Pomorskim udzielili burmistrzowi absolutorium

W dniu 29 czerwca 2021 r. podczas Sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim rada podjęła jednogłośnie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium oraz wotum zaufania.
Pomyślne dla Burmistrza głosowanie nad wotum zaufania, poprzedziła informacja Burmistrza o szczegółach raportu, prezentującym pracę urzędu, spółek i jednostek miejskich.

Następnie, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu przez burmistrza, radni udzielili absolutorium Burmistrzowi Drawska Pomorskiego Krzysztofowi Czerwińskiemu. Rada miejska zatwierdziła także sprawozdanie finansowe miasta za 2020 rok. Sesja związana z udzieleniem wotum zaufania i absolutorium uważana jest za najważniejszą w roku. Udzielenie absolutorium oznacza akceptację wykonania budżetu za rok poprzedni i stwierdzenie prawidłowości działania finansowego.

Radni w Drawsku Pomorskim udzielili burmistrzowi absolutorium

Po zakończeniu sesji burmistrz skierował słowa podziękowania

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym Rada Miejska po zapoznaniu się z raportem o stanie Gminy za 2020 rok jednogłośnie udzieliła mi votum zaufania. Również jednogłośnie otrzymałem absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Z tego miejsca serdecznie dziękuję moim współpracownikom z Urzędu Miejskiego, jednostek Gminy , spółek Gminnych , jak również całej Radzie Miejskiej za doskonałą współpracę przez cały poprzedni ciężki rok. Taka współpraca i umiejętność znalezienia wspólnego języka owocuje rozwojem naszej Gminy. Jeszcze raz bardzo Wszystkim dziękuję

Radni w Drawsku Pomorskim udzielili burmistrzowi absolutorium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *