Czy w Kaliszu Pomorskim będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza ?

Czy w Kaliszu Pomorskim będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza ?

Ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim przybrała szczególny charakter i przebieg. Najważniejszym elementem sesji była uchwała w której radni mieli się opowiedzieć za udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi Kalisza Pomorskiego oraz uchwała dotycząca udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalisz Pomorski za 2020 rok. Zanim radni podjęli uchwały doszło do niespodziewanego wydarzenia. Część radnych poinformowała że otrzymała listy od anonimowego nadawcy. Listy zostały nadane w Wałczu.

Część z radnych zdecydowała się przeczytać w całości listy. W listach pojawiały się różnorodne informacje z życia prywatnego radnych. Informacje te nie były związane z działalnością publiczną radnych. Autor sugerował radnym, że w przypadku głosowania za nieudzieleniem burmistrzowi wotum zaufania radni zostaną pozbawiani stanowisk i będą wypływały kolejne informacje z ich życia.

Jak twierdzi część radnych przesłane  listy miały bezpośrednio wpłynąć na sposób i przebieg głosowania. Miały spowodować, aby radni udzielili wotum zaufania burmistrzowi. Głos w tej sprawie zabrał również burmistrz Kalisza Pomorskiego, który zaapelował do radnych, aby zebrali listy i złożyli zawiadomienia do odpowiednich organów. Burmistrz ocenił, że wysyłka listów była zachowaniem karygodnym ze strony autora.

Ostatecznie radni nie udzieli burmistrzowi wotum zaufania. To już druga taka sytuacja. Podobnie było w roku ubiegłym. W takim przypadku rada gminy może (ale nie musi) podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Decyzja w tym zakresie pozostawiona jest do jej samodzielnego uznania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *