Poligon drawski ma już 75 lat !

Poligon drawski ma już 75 lat !

Święto powstania poligonu drawskiego

W tym roku mija dokładnie siedemdziesiąt pięć lat od powstania Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, potocznie zwanego poligonem drawskim. Położony w powiecie drawskim (województwo zachodniopomorskie), poligon drawski jest uznawany za jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów szkoleniowych w Europie.  Powstał w 1946 roku jako Komenda Poligonu Artyleryjskiego. Jego pierwotnym miejscem dyslokacji było Jelenino. Od 1949 roku siedzibą poligonu drawskiego jest Oleszno. Nazwa Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko została nadana w dniu 1 stycznia 1962 roku. Obecnie, funkcję Komendanta CSWL Drawsko pełni płk Marek Gmurski.

Obchody rocznicowe

Do końca nie było wiadomo jaki charakter będą miały obchody święta jednostki. Miało to oczywiście związek z pandemią koronawirusa, która pokrzyżowała szyki organizatorom. Tegoroczne obchody święta, pomimo okrągłego jubileuszu, odbyły się w nieco okrojonym zakresie, z uwzględnieniem wszystkich przepisów i wymogów sanitarnych. ,,Udało nam się, dzięki doskonałej współpracy z wieloma osobami i instytucjami, uczcić rocznicę powstania poligonu drawskiego najlepiej jak tylko było to możliwe. Oczywiście, musieliśmy zastosować się do wszystkich wytycznych, rozkazów wyższych przełożonych w kwestii pandemii koronawirusa, ale wydaje mi się, że uczestnicy obchodów nie mogą czuć niedosytu” – powiedział płk Gmurski. Słowa płk. Gmurskiego miały odbicie w rzeczywistości. Pomysł, jaki CSWL Drawsko miało na obchody był bardzo prosty. Polegał on na zorganizowaniu kilku wydarzeń, które były rozbite w czasie. Dzięki temu, tak znamienna rocznica miała doskonała oprawę.

Poligon drawski ma już 75 lat !

Żywa lekcja historii, czyli powrót do przeszłości  

Pierwszym elementem obchodów rocznicowych było otwarcie wystawy historycznej broni, mundurów i wyposażenia z okresu końca II wojny światowej. Główny nacisk został położony na sylwetki żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego, którzy walczyli na ziemi drawskiej w marcu 1945 roku. Dodatkowo ukazane zostały sylwetki żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Uzupełnieniem przekroju umundurowania były sylwetki żołnierzy Armii Krajowej walczących na terenie Polski w latach 1944-45. Na wystawę składały się eksponaty zbierane przez lata. Autorami wystawy byli lokalni miłośnicy historii, panowie Wiesław Piotrowski i Daniel Iwański. Można ją zwiedzać do 11 czerwca br. po uprzednim zgłoszeniu zainteresowania pod numerem telefonu 261 474 000.

Drawski ratusz wspiera obchody

Dzięki uprzejmości burmistrza Drawska Pomorskiego Krzysztofa Czerwińskiego, w izbie regionalnej magazynu solnego, zostało wyznaczone miejsce poświęcone powstaniu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. W gablotach można znaleźć pamiątki historyczne, kserokopie dokumentów, odznaki pamiątkowe, monety oraz mundury wojskowe. Uroczyste otwarcie wystawy, z udziałem przedstawicieli wojska, administracji samorządowej oraz zaproszonych gości, odbyło się 27 maja.

Poligon drawski ma już 75 lat !

Zawody strzeleckie

Kolejnym wydarzeniem uświetniającym obchody 75-lecia powstania poligonu drawskiego były zawody strzeleckie, które odbyły się 27 maja na strzelnicy Studnica. Było to przedsięwzięcie, w którym brali udział zarówno żołnierze polscy, jak i amerykańscy. Zawody miały na celu wprowadzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i możliwości wyeksponowania swoich umiejętności strzeleckich. Jednym z ocenianych elementów była celność i profesjonalizm w obsłudze broni. Zawody były przykładem doskonałej polsko-amerykańskiej współpracy, która od kilku lat ma miejsce na poligonie drawskim.

Poligon drawski ma już 75 lat !

Święto jednostki

Kulminacyjnym punktem obchodów święta powstania Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko były uroczystości, które odbyły się 28 maja na pasie ćwiczeń taktycznych Bucierz. Udział wzięli w nich kadra i pracownicy komendy poligonu drawskiego. Podczas uroczystej zbiórki płk Marek Gmurski podziękował osobom i instytucjom wspierającym funkcjonowanie jednostki. Podkreślił, że wyznacznikiem doskonałej współpracy jest czynnik ludzki. Wzajemny szacunek, szczerość, elastyczność oraz zrozumienie to główne aspekty, które powodują, że na przestrzeni ostatnich lat wypracowane zostały metody udanej kooperacji na wielu płaszczyznach. Ponadto, w trakcie uroczystości wręczono medale oraz awanse na wyższy stopień wojskowy oraz odznaczono pracowników, którzy w szczególny sposób przyczynili się do prawidłowej realizacji zadań służbowych. Uczczono także wszystkich weteranów z okazji przypadającego w dniu 29. maja Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Hołd dla pilotów jednym z punktów obchodów święta jednostki

W sobotę 29. maja 2021 r. w miejscowości Dębsko, w pobliżu Kalisza Pomorskiego, płk Marek Gmurski wraz z delegacją wojsk polskich i amerykańskich, weźmie udział w obchodach upamiętniających katastrofę lotniczą z 1944 roku. Wtedy to właśnie jeden z bombowców B-17 sił lotniczych USA został trafiony i rozbił się niedaleko miejscowości Dębsko, gdzie postawiono pamiątkowy obelisk. Obchody związane z tym wydarzeniem są praktykowane od kilku lat, a zainicjował je burmistrz Kalisza Pomorskiego Janusz Garbacz. Korzystając z obecności sił amerykańskich na poligonie, uczczono pamięć poległych żołnierzy.

Dwujęzyczny album

Z okazji 75. rocznicy powstania Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko został wydany dwujęzyczny album opisujący historię poligonu drawskiego, ćwiczeń międzynarodowych, wykopalisk archeologicznych, przedstawiający informacje o obiektach szkoleniowych i logistycznych oraz zawierający wzmiankę o zmianach, które w najbliższym czasie czekają CSWL Drawsko.

Poligon drawski jest uważany – i zresztą słusznie – jako miejsce ćwiczeń najchętniej odwiedzane przez pododdziały polskie oraz wojska państw sojuszniczych. Przez minionych siedemdziesiąt pięć lat, poligon drawski był miejscem gdzie swoje umiejętności szkoliły miliony żołnierzy. Na obiektach szkoleniowych odbywały się wielkie manewry w ramach dawnego Układu Warszawskiego, a od 1996 roku, Paktu Północnoatlantyckiego. Obecnie poligon drawski nie tylko nobilituje Wojsko Polskie, ale również promuje powiat i pojezierze drawskie, czyli region, w granicach którego leży poligon.

Poligon drawski ma już 75 lat !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *