Przebudowę drogi do Gudowa rozpoczęto od wyniki drzew. Są kontrowersje. Przyrodnicy czują się oszukani

Przebudowę drogi do Gudowa rozpoczęto od wyniki drzew. Są kontrowersje. Przyrodnicy czują się oszukani

Nie milką echa wycinki drzew, dużych kasztanowców przy ul. Sobieskiego w pobliżu rampy kolejowej. Wycinka drzew to efekt budowy drogi i ścieżki rowerowej z Drawska Pomorskiego do Gudowa. Jest to wspólna inwestycja Powiatu Drawskiego i Gminy Drawsko Pomorskie. Mimo, że to długo oczekiwana inwestycja to już na początku jej realizacji budzi wiele kontrowersji. Wycinka drzew szczególnie bulwersuje miłośników przyrody.

Była decyzja o wycince i porozumienie

W związku z realizacją inwestycji 12 sierpnia 2019, Burmistrz Drawska Pomorskiego wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi powiatowej nr 1987Z (odcinek Drawsko Pomorskie -Gudowo).

28 sierpnia 2019 Towarzystwo Przyrodnicze nad Drawą złożyło odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Powodem odwołania był brak zgody przyrodników na wycinkę stuletnich kasztanowców. Odwołanie mogłoby wstrzymać na wiele miesięcy inwestycję, na którą pozyskano wielomilionowe środki ze źródeł zewnętrznych. Toczące się procedury związane z rozpatrywaniem odwołania  mogłoby nawet wstrzymać całkowicie realizację tej inwestycji.

W związku z takimi obawami z inicjatywy Burmistrza Drawska Pomorskiego zorganizowano w dniu 2 września 2019 r w drawskim urzędzie miejskim spotkanie w którym udział wzięli przedstawiciele gminy, powiatu i przyrodnicy.  

Podczas spotkania i rozmów osiągnięto kompromis w sprawie wycinki. Ustalono, że podczas realizacji inwestycji zostaną usunięte kasztanowce po jednej stronie drogi w zamian za odpowiednią kompensację, a stowarzyszenie wycofa odwołanie. Cztery kasztanowce po stronie rampy kolejowej według ustaleń nie powinny zostać wycięte. Rozmowy zakończyły się spisaniem porozumienia pod którym podpisały się wszystkie strony.

Przebudowę drogi do Gudowa rozpoczęto od wyniki drzew. Są kontrowersje. Przyrodnicy czują się oszukani

Inwestycję rozpoczęto od wycinki wszystkich kasztanowców

W pierwszych dniach marca wykonawca przystąpił do realizacji inwestycji. W pierwszej fazie zaplanowano wyczyszczenie i przygotowanie terenu pod budowę drogi i ścieżki rowerowej. Działania rozpoczęto przy ulicy Sobieskiego przy rampie kolejowej. Wycięto wszystkie kasztanowce zarówno po stronie rampy kolejowej jak i po przeciwnej stronie drogi. To wzbudziło wiele kontrowersji. Szczególnie zbulwersowani są przyrodnicy, którzy poczuli się oszukani.

Powiat informuje o wycince

W dniu 5 marca na stronie powiatu drawskiego została opublikowana informacja Zbigniewa Kota Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, który informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. Gmina Drawsko Pomorskie wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji jw. (pismo nr ROŚ.6220.2.14.2019.SB).   W trakcie postępowania projektant wykazał konieczność wycinki 94 szt. drzew przydrożnych kolidujących z wykonaniem inwestycji zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi. Do decyzji nie wniesiono zastrzeżeń i decyzja z dniem 10. 09.2019 r stała się prawomocna.

Na podstawie w/w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana przez Starostę Drawskiego  w dniu 10 września 2019 r.  Decyzja Nr 6740.10.5.2019  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  (AB.6740.10.5.2019.DS). Do w/w decyzji nie wpłynęły żadne uwagi. Na podstawie wydanych decyzji Wykonawca robót, zgodnie z załącznikiem i wykazem, dokonał wycięcia drzew  koniecznych do prawidłowej realizacji zadania. REKLAMA

O porozumieniu nie wspomniano

W przytoczonej informacji nie wspomniano o spotkaniu, które odbyło się 2 września 2019 r w urzędzie miejskim. Podczas tego spotkania osiągnięto kompromis w sprawie wyniki. Jedną osób, które podpisały się pod porozumieniem był Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, a wspólnie z nim podpisy złożyli przedstawiciele inwestorów i przedstawiciel towarzystwa przyrodniczego.

Przebudowę drogi do Gudowa rozpoczęto od wyniki drzew. Są kontrowersje. Przyrodnicy czują się oszukani
Przebudowę drogi do Gudowa rozpoczęto od wyniki drzew. Są kontrowersje. Przyrodnicy czują się oszukani

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *