Świetlice wiejskie w gminie Złocieniec mają nowe ogrzewanie

Świetlice wiejskie w gminie Złocieniec mają nowe ogrzewanie

Gmina Złocieniec w grudniu 2020r. zrealizowała zadanie, polegające na przebudowie systemu grzewczego 2 świetlic w Starym Worowie i Lubieszewie pozyskując na ten cel środki WFOŚiGW w Szczecinie na podstawie umowy dotacji nr 2020D1980S z dnia 04 września 2020 r. 

Zadanie pn.: „Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 5 świetlic wiejskich  terenu gminy Złocieniec – etap I  świetlice w Starym Worowie i  Lubieszewie”.

Wartość całkowita zadania: 83 058,36 zł, z czego dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Szczecinie to 39 642,43 zł, środki własne gminy Złocieniec 43315,93 zł

Gmina zrealizowała inwestycję na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej dzięki dofinasowaniu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na podstawie umowy dotacji NR 2018D0344K na dofinansowanie zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę systemu grzewczego budynków lub ich części 2 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec z dnia30.11.2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *