Organizacje gminie Drawsko pomorskie otrzymają duże środki na działania

Organizacje  gminie Drawsko pomorskie otrzymają duże środki na działania

Burmistrz Drawska Pomorskiego poinformował o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert w gminie Drawsko Pomorskie na 2021rok. 

Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadania publicznego w wysokości:

1.Stowarzyszenie Sportowe „Sokół” Suliszewo – dotacja w kwocie 30.000,00 – zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

2. Fundacja Baja Poland – dotacja w kwocie 40.000,- zł (słownie: czterdzieści  tysięcy złotych)

3. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska – dotacja w kwocie – 75.000,00  – zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

4. Stowarzyszenie Sportów Siłowych  „Rufian” – dotacja w kwocie – 16.000,00  – zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych)

5. Klub Piłkarski Drawsko Pomorskie ” – dotacja w kwocie – 30.000  – zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

6. Uczniowski Klub Sportowy UKS „SPORTOWIEC” – dotacja w kwocie – 7.000,00  – zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

7. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk – dotacja w kwocie – 41.000,00 – zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych)

8. Stowarzyszenie ZDRun Extreme – dotacja w kwocie  – 15.000,00  – zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

9. Klub Sportów Walki Valiant Gold Team  – dotacja w kwocie – 30.000,00  – zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)REKLAMA

10. Międzyszkolny Uczniowski Klub „OYAMA – dotacja w kwocie – 30.000,00  – zł (słownie: trzydzieści  tysięcy złotych)

11. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” – dotacja w kwocie – 20.000,00 – zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

12. Klub Sportowy „Orliczek” – dotacja w kwocie – 6.000,00  – zł (słownie: sześć tysięcy złotych ),

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *