Budżet Drawska Pomorskiego na 2021 r – ponad 101 milionów na wydatki !

Budżet Drawska Pomorskiego na 2021 r - ponad 101 milionów na wydatki !

Rada Miejska w Drawsku Pomorskim na ostatniej sesji w tym roku przyjęła uchwałę budżetową na rok 2021. Radni byli jednomyślni. Za projektem przyszłorocznych dochodów i wydatków przedstawionych przez burmistrza głosowało 11 obecnych na sesji rajców.

Przyszłoroczne dochody Gminy Drawsko Pomorskie zaplanowano w wysokości 90 310 000,00 zł, a wydatki w kwocie 101 180 000,00 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 10 870 000,00 w połowie zostanie sfinansowany przez zaciągnięcie kredytu, a w połowie z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz  komisje stałe Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

Uchwała  budżetowa Gminy Drawsko Pomorskie na rok 2021 zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *