Jest wybrany wykonawca drogi Drawsko – Gudowo. Znamy szczegóły i terminy inwestycji !

Jest wybrany wykonawca drogi Drawsko - Gudowo. Znamy szczegóły i terminy inwestycji !

Grupa kapitałowa POL – DDRÓG z Drawska Pomorskiego wykona remont drogi wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Drawsko Pomorskie – Gudowo. Zarząd Dróg Powiatowych  Drawsku Pomorskim zakończył procedurę przetargową.

W przetargu złożono 6 ofert. Oferta drawskiego wykonawcy okazała się najkorzystniejsza. Pol – Dróg zaoferował wykonanie prac na kwotę bisko 11 milionów złotych (10 912 604,44 zł). Kolejna oferta była na kwotę blisko 13 milionów.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1987Z na odcinku od przejazdu kolejowego w Drawsku Pomorskie do miejscowości Gudowo wraz z budową ścieżki rowerowej.

Prace zostały podzielone na dwa etapy. W 2021 r. zostanie zrealizowany pierwszy etap prac polegający na wykonaniu robót drogowych. Natomiast w 2022r. wykonana zostanie ścieżka rowerowa.

Zakres całej inwestycji obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę istniejących poboczy, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę przepustów pod projektowaną ścieżką rowerową, budowę kanalizacji deszczowej.

Zadanie współfinansowane będzie ze środków Powiatu Drawskiego, Gminy Drawsko Pomorskie oraz  ze środków uzyskanych w ramach rządowego dofinansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *