W Kaliszu spotkali się,aby uczcić rocznicę

W Kaliszu spotkali się,aby uczcić rocznicę

Tegoroczne obchody 75. rocznicy zakończenia walk o Kalisz Pomorski, rozpoczęły się uroczystym apelem pod pomnikiem poświęconym Pionierom Ziemi Kaliskiej, w którym uczestniczyły władze samorządowe Kalisza Pomorskiego, delegacje kaliskich jednostek i instytucji, harcerze, mieszkańcy oraz Kompania Honorowa i Poczet Sztandarowy wystawiony przez 2 Brygadę Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.

Wszystkich zebranych gości powitała kierownik Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim pani Urszula Miłoszewska. Po wysłuchaniu Mazurka Dąbrowskiego okolicznościowe przemówienie wygłosił gospodarz gminy Burmistrz Kalisza Pomorskiego pan Janusz Garbacz, który w swoim przemówieniu podkreślił wagę wydarzeń sprzed 75 lat i oddał cześć pamięci ofiarom walk o Kalisz Pomorski. Następnie władze miasta oraz delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.

Kolejnym punktem uroczystości była msza święta za Ojczyznę, odprawiona w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski przez księdza proboszcza Kazimierza Serafina.

W Kaliszu spotkali się,aby uczcić rocznicę

W południe w Pałacu w Kaliszu Pomorskim rozpoczęła się artystyczna część obchodów. Obejmowała prelekcję pt. „Pamięć o prawdzie” przygotowaną z okazji 75. rocznicy zakończenia walk o Kalisz Pomorski. To niezwykle ważne, by pomimo upływu lat odkrywać historię miejsc, z których pochodzimy. Pielęgnowania takich wartości nauczają pani Joanna Mączkowska, polonistka kaliskiego Liceum, reżyser teatralny oraz założycielka grupy teatralnej „Klepsydra”, pan Maciej Rydzewski, nauczyciel historii, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim oraz pan Bogumił Kurylczyk, regionalista, którego olbrzymie archiwa niejednokrotnie wzbogacały prezentowane prelekcje.  Program przedstawiony przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim: Hannę Bruzi, Huberta Przybylskiego i Łukasza Ziółkowskiego podzielony został na trzy części. W pierwszej uczniowie przedstawili fragmenty relacji niemieckich mieszkańców miasta z ich ucieczki przed Armią Czerwoną w lutym 1945 r. oraz z tego, co zastali po powrocie z tułaczki. Relację opracował pan Bogumił Kurylczyk, zaś uczniów przygotował pan Maciej Rydzewski.

W Kaliszu spotkali się,aby uczcić rocznicę

W drugiej części zaprezentowano dwa filmy dokumentalne, w których tragiczny luty 1945 r. wspominała pani Ingeborg Wittchow i pan Hans Joachim Zühlke. Filmy zrealizowali pani Joanna Mączkowska i pan Bogumił Kurylczyk.

W części trzeciej mieliśmy przyjemność wysłuchać uczennic z grupy teatralnej „Klepsydra”, której opiekunem jest pani Joanna Mączkowska. Uczennica Hanna Bruzi wykonała na skrzypcach „Melodię” op. 42 Piotra Czajkowskiego oraz Nokturn Es-dur nr 2 op. 9 Fryderyka Chopina, a Wiktoria Spieler zaśpiewała dwa utwory: „Czas nas uczy pogody” i „Jeszcze w zielone gramy”.

Także w Pałacu w Kaliszu Pomorskim pani Małgorzata Dziadek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, pan Stanisław Samek, z-ca Burmistrza Kalisza Pomorskiego oraz pan Paweł Kulbacki, przewodniczący Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, wręczyli nagrody i wyróżnienia laureatom Gminnego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego pt. „Kalisz Pomorski w oczach mieszkańców”. Celem konkursu poza tak ważnym dla każdego kaliszanina upamiętnieniem 75. rocznicy zakończenia walk o Kalisz Pomorski było kształtowanie tożsamości i przywiązania do regionu, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem Kalisza Pomorskiego oraz prezentacja twórczości artystycznej mieszkańców Kalisza Pomorskiego. Konkurs prowadzony był w dwóch kategoriach: plastycznym i fotograficznym. Plastyczny dedykowany był dzieciom i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, fotograficzny – młodzieży szkół ponadpodstawowych i dorosłym.

Wyróżniono:

KONKURS PLASTYCZNY (kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z klas I-III)

I miejsce – Kora Czerwonka;

II miejsce – Franciszek Piskorz;

III miejsce – Łucja Dorawa,

Wyróżnienie – Franciszek Trawiński.

KONKURS PLASTYCZNY (kategoria: młodzież w wieku szkolnym z klas IV-VIII)

I miejsce – Maja Drzewiecka;

II miejsce – Wiktoria Gregorowicz;

III miejsce – Maja Drzewiecka;

Wyróżnienie – Oliwier Gregorowicz.

KONKURS FOTOGRAFICZNY (kategoria: szkoła ponadpodstawowa)

Wyróżnienie – Karolina Ratajczyk.

KONKURS FOTOGRAFICZNY (kategoria: dorośli)

I miejsce – Wiesław Kowalski;

II miejsce – Maria Preca;

III miejsce – Wiesław Kowalski.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowała Gmina Kalisz Pomorski, którą podczas obchodów reprezentował pan Janusz Garbacz Burmistrz Kalisza Pomorskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *